Kancelaria prowadzi obsługę spraw zgłaszanych przez klientów indywidualnych – zarówno toczących się z ich inicjatywy, jak i kierowanych przeciwko nim.

W ramach obsługi Kancelaria sporządza pozwy, wnioski, inne pisma sądowe oraz pisma urzędowe.

Ponadto Kancelaria reprezentuje klientów przed wszelkimi sądami, urzędami i innymi podmiotami: bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, organami samorządu terytorialnego i innymi, sporządza pisemne opinie prawne, umowy i dokumenty prywatne, udziela ustnych porad, wyjaśnień i konsultacji, pomaga przy negocjacjach oraz przy zawieraniu ugód.

 

Specjalizacja kancelarii:

 • sprawy rozwodowe i o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy spadkowe i o podział majątku spadkowego
 • sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej
 • sprawy o odszkodowania z tytułu błędów w sztuce budowlanej

 

Pozostały zakres spraw:

 • sprawy o zapłatę należności przeciwko członkom zarządów upadłych spółek z o.o.
 • sprawy o odszkodowania przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym(sprawy dotyczące pożarów, kradzieży, utraconego zarobku, odpowiedzialności cywilnej)
 • sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • sprawy o odszkodowania z tytułu chorób zawodowych
 • sprawy z zakresu prawa pracy(sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy)
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego(sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, unieważnienie testamentu, zachowek)
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego(sprawy o rozwód, podział majątku, alimenty, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • sprawy z zakresu prawa administracyjnego(sprawy o podział lub zamianę nieruchomości, sprawy budowlane, sprawy związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, sprawy związane z mieszkaniami komunalnymi)
 • sprawy z zakresu prawa cywilnego(sprawy dotyczące darowizny, dzierżawy, najmu, umów z developerami, wstąpienia w stosunek najmu, ustalenia sposobu korzystania z gruntu i części wspólnych budynku)
 • sprawy z zakresu prawa upadłościowego(wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności, nabywanie składników masy upadłościowej)
 • sprawy z zakresu prawa egzekucyjnego(skargi na czynności komornicze, wnioski o zwolnienie zabezpieczenia, powództwa przeciwegzekucyjne)
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych(sprawy dotyczące rent, emerytur i zaległych składek ZUS, abolicja, odwołania od orzeczeń komisji lekarskiej, lekarza orzecznika, decyzji ZUS)