Kancelaria radcy prawnego Dariusza Wiszniewskiego powstała i działa nieprzerwanie od roku 1997. Kancelaria współpracuje z biegłymi z zakresu księgowości, służby zdrowia, mechaniki pojazdowej i rekonstrukcji wypadków drogowych, pożarnictwa oraz sztuki budowlanej i wyceny nieruchomości.

Kancelaria prowadzi obsługę spraw zgłaszanych przez osoby fizyczne (prywatne) oraz świadczy kompleksową obsługę osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a w tym – podmiotów gospodarczych, działających zarówno w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jak i funkcjonujących na podstawie przepisów prawa handlowego (KRS).

Kancelaria świadczyła kompleksową obsługę prawną między innymi na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych, firm budowlanych – wykonawczych, firm inwestycyjnych, urzędów, organów samorządu terytorialnego (gmina, powiat), drukarni, szpitali, spółek prawa handlowego i innych.

Kancelaria świadczy obsługę sporządzając pisemne opinie prawne, udzielając ustnych porad, wyjaśnień i konsultacji, występując w imieniu mocodawców w sądach i urzędach państwowych oraz przed innym podmiotami (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, organy samorządu terenowego i inne), sporządzając pisma procesowe i urzędowe oraz umowy i dokumenty prywatne, reprezentując klientów w procesach sądowych, pomagając w negocjacjach i przy zawieraniu ugód oraz sprawując nadzór nad prawną prawidłowością działalności podmiotów gospodarczych.

Świadczona pomoc prawna dotyczy prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa upadłościowego, prawa ubezpieczeniowego, prawa medycznego, prawa budowlanego, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości, prawa zamówień publicznych.