Zawieranie umów najmu lub dzierżawy

Zawierając umowy w/w typu strony często skupiają się niemal wyłącznie na aspekcie ekonomicznym zagadnienia tj. na wysokości czynszu. Często strony korzystają z przykładowych enigmatycznych wzorów tych umów, których wiele można znaleźć w Internecie i nie starają się nawet by dostosować je do swojej konkretnej sytuac...

Więcej