Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz założenie spółki – przyszli Wspólnicy zazwyczaj nie przywiązują należytej uwagi do szczegółowych zapisów umowy spółki. Dzieje się tak często nawet wówczas, gdy zlecają sporządzenie umowy spółki prawnikowi.

Działając w taki sposób Wspólnicy pozbawiają się czy też jedynie ograniczają  możliwości zaoszczędzenia czasu i pieniędzy oraz uniknięcia wielu problemów.

Omawianie przez Wspólników  specyfiki planowanej działalności gospodarczej, aktualnych i ewentualnych – przyszłych zmian składu Wspólników, ról jakie Wspólnicy mają pełnić, ewentualnych – planowanych posunięć kapitałowo – inwestycyjnych oraz kierunków rozwoju – wymusza skonkretyzowanie stanowisk i skłania do poszukiwania rozwiązań formalnych ułatwiających i gwarantujących ich realizację.Te rozwiązania formalne sprowadzają się do skonstruowania szczegółowych zapisów umowy – już na etapie zawierania umowy. W sytuacji – gdy zachodzi nagła potrzeba przeprowadzenia określonych działań –  wspólnicy mają już wtedy gotowe narzędzia umożliwiające przeprowadzenie koniecznych zmian.

Przegapienie tego momentu  tworzenia umowy   powoduje niekiedy nieodwracalne skutki. Nie kiedy natomiast jedynie utrudnia działanie lub powoduje np. obniżenie jego opłacalności. Należy pamiętać, że każda zmiana umowy wymaga zgody wszystkich wspólników, a jej brak oznacza albo niemożność dokonania zmiany, albo długotrwałą i trudną drogę do jej wprowadzenia. Z powyższych względów warto jest poświęcić więcej czasu na uzgadnianie zapisów umowy spółki. W skrajnych wypadkach może się nawet okazać, że Wspólnicy tak bardzo się różnią w istotnych sprawach że odstąpią od podpisania umowy spółki.

Nigdy nie można wykluczyć, że jeden ze wspólników spółki umrze lub zachoruje, że prędzej czy później byt spółki będzie zależał od tego czy zainwestuje się duży kapitał, że jeden ze wspólników założy inny konkurencyjny podmiot gospodarczy, że któryś ze wspólników zachowa się nieuczciwie. Lepiej być na to przygotowanym i mieć narzędzia by temu bezzwłocznie przeciwdziałać.