Czasem bywa tak, iż – z różnych względów – całość czy też znaczną część swego majątku darowałeś któremuś z członków najbliższej rodziny – zazwyczaj dla współmałżonka lub dziecka. Często zrobiłeś to by ukryć majątek przed wierzycielami lub po prostu – by zabezpieczyć obdarowanego na przyszłość.

Gdy minęły lata, a Twoja sytuacja majątkowa uległa dalszemu pogorszeniu, oczekiwałeś dobrego słowa, pomocy w chorobie lub zwykłej przyzwoitości, a tu spotkała Cię niespodzianka.Okazało się, że jak niewiele już masz, to nie jesteś potrzebny.

Wtedy rodzi się w Tobie sprzeciw i szukasz sposobu odwrócenia skutków swoich wcześniejszych decyzji. Takim rozwiązaniem jest odwołanie darowizny.

Musisz wiedzieć, że ewentualne odwołanie darowizny nie jest proste do przeprowadzenia. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić na czym polega niewłaściwe postępowanie obdarowanych i czy nosi ono znamiona rażącej niewdzięczności oraz czy jesteś w stanie je udowodnić.

Ustalenie – czy postępowanie obdarowanego nosi znamiona rażącej niewdzięczności i może stanowić podstawę odwołania darowizny – jest kwestią ocenną oraz musi być poprzedzone dokładną analizą wzajemnych relacji pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Dopiero dokonanie takiego ustalenia i jego ocena stanowią punkt wyjścia dla złożenia odpowiedniego oświadczenia o odwołaniu – darowizny i ewentualnego uruchomienia procedury sądowej.

W przypadku zajęcia przez obdarowanego stanowiska kwestionującego zasadność i skuteczność od -wołania darowizny celowym jest skupienie się zwłaszcza na kwestiach dowodowych –tj. ustalenie czy darczyńca dysponuje odpowiednimi dowodami – jakie są to dowody, na jakie konkretnie okoliczności mają być one przeprowadzone oraz czy istnieją lub mogą istnieć dowody przeciwne.