Kancelaria prowadzi sprawy w imieniu wszystkich uczestników ruchu drogowego (kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów) o odszkodowania za szkody majątkowe (np. uszkodzony samochód) oraz za szkody osobowe (uszkodzenia ciała, śmierć), a także w sytuacjach, gdy sprawca nie został zidentyfikowany lub uciekł z miejsca zdarzenia – również gdy wypadek miał miejsce do 20 lat wstecz. Odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta ogólna, renta wyrównawcza, renta z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych, koszty leczenia.