Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę przez firmy budowlane, które nie wywiązały się z umów o roboty budowlane, popełniły błąd w sztuce budowlanej lub wykonały zobowiązania ze zwłoką. Firmy budowlane niestety często nie wywiązują się z umów zawartych z klientami indywidualnymi wykonanie prac budowlanych lub remontowo-montażowych. Błędy w sztuce budowlanej – w miarę upływu czasu – powodują dalsze szkody. W takich sytuacjach inwestorom przysługują roszczenia o odszkodowania.