Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę spraw rozwodowych, obejmującą poradę wstępną i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, sporządzenie pozwu, sporządzanie wszystkich niezbędnych pism procesowych w toku całego procesu, udział w mediacjach, reprezentację na rozprawach. Możliwe jest prowadzenie sprawy w ograniczonym zakresie – zawężenie zakresu do poszczególnych z w/w czynności. W zakresie sprawy rozwodowej mieszczą się następujące kwestie: wina małżonka, alimenty dla dzieci, alimenty dla żony, władza rodzicielska, podział majątku, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, zabezpieczenia na czas trwania procesu.