Kancelaria udziela firmom porad w zakresie prawa egzekucyjnego . Usługa obejmuje sporządzanie wniosków egzekucyjnych , wykonywanie czynności przed sądami wieczysto księgowymi ,sporządzanie skarg na czynności komornika , formułowanie pozwów przeciwegzekucyjnych , zawieranie ugód z wierzycielami , załatwianie spraw związanych z zabezpieczeniami.