Umowa o rozdzielności majątkowej, a długi

W czasach kryzysu  wiele podmiotów gospodarczych ma kłopoty finansowe. Z jednej strony  nie ma nowych zleceń, a z drugiej strony kontrahenci nie płacą należności, albo płacą  je ze znaczną zwłoką. Następuje pogorszenie płynności finansowej, która w dłuższej  perspektywie może prowadzić  do likwidacji dzia...

Więcej

Dziedziczenie długów

W ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy – spadkobierca powinien złożyć oświadczenie przed sądem lub  notariuszem o odrzuceniu lub przyjęciu spadku. Niekiedy spadkobiercy ustawowi nie wykonują  tego obowiązku. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wg ich wiedzy spadkodawca nie pozostawił żadnego majątku i nie ...

Więcej

Błędy w sztuce lekarskiej

Prędzej, czy później,  każdy staje się pacjentem i rozpoczyna proces leczenia. W toku procesu leczenia  lekarze mają  liczne obowiązki, do których między  innymi  należy informowanie pacjenta o stanie jego zdrowia, o planowanym  sposobie leczenia oraz o mogących zaistnieć powikłaniach. Pacjent powinien wyrazić ...

Więcej

Skutki nieprawidłowości przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Przed  uruchomieniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej – poza sporządzeniem  planu biznesowego – ważne jest uświadomienie sobie całego szeregu  czynników,  jakie  będą miały wpływ na prowadzoną  przez  nas  działalność. Przede  wszystkim  istotna jest  forma  organizacyjno – prawna  zakłada...

Więcej

Przedawnienie roszczeń w sprawach dotyczących robót budowlanych

Po zakończeniu wykonywania  robót budowlanych i  przeprowadzeniu odbioru robót wykonawca wystawia fakturę, w której określa datę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Zwykle data ta jest także określona w pisemnej umowie łączącej strony. Często jest tak, że  inwestor zwleka z dokonaniem  zapłaty. Krótko...

Więcej

Postępowanie egzekucyjne, a brak wiedzy dłużnika o wydaniu wyroku oraz nakazu zapłaty

Niekiedy bywa tak, że otwierasz skrzynkę pocztową, a tam czeka na Ciebie niespodzianka – przesyłka od komornika. Otwierasz ją, czytasz  i dowiadujesz się, że komornik wzywa Ciebie do zapłaty znacznej kwoty i powołuje się na nakaz sądowy, o którego istnieniu nic do tej pory nie wiedziałeś. Nie załamuj rąk – jes...

Więcej

Odwołanie darowizny

Czasem bywa tak, iż – z różnych względów – całość czy też znaczną część swego majątku darowałeś któremuś z członków najbliższej rodziny – zazwyczaj dla współmałżonka lub dziecka. Często zrobiłeś to by ukryć majątek przed wierzycielami lub po prostu – by zabezpieczyć obdarowanego na przyszłość...

Więcej

Trudności dowodowe w procesach między przedsiębiorcami

Tempo obrotu gospodarczego jest coraz większe. Im więcej zleceń do wykonania ma przedsiębiorca tym mniejszą uwagę zwraca na sprawy formalne związane z uzyskaniem zlecenia. Zlecenia wykonania robót coraz rzadziej mają formę pisemną, co powoduje, że nawet dokładny zakres prac podlegających wykonaniu jest często trudny...

Więcej

Zawieranie umów najmu lub dzierżawy

Zawierając umowy w/w typu strony często skupiają się niemal wyłącznie na aspekcie ekonomicznym zagadnienia tj. na wysokości czynszu. Często strony korzystają z przykładowych enigmatycznych wzorów tych umów, których wiele można znaleźć w Internecie i nie starają się nawet by dostosować je do swojej konkretnej sytuac...

Więcej

Zawieranie umowy spółki

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz założenie spółki – przyszli Wspólnicy zazwyczaj nie przywiązują należytej uwagi do szczegółowych zapisów umowy spółki. Dzieje się tak często nawet wówczas, gdy zlecają sporządzenie umowy spółki prawnikowi. Działając w taki sposób Wspólnicy pozbawiaj...

Więcej